Om Atella

Atella består av Håkon som er en erfaren CTO, Ingrid som er autorisert regnskapsfører med erfaring som controller og regnskapssjef fra store og mellomstore norske selskap og Alexandra som har erfaring som revisor og jobber som regnskapsfører og rådgiver i Atella. Vi har plass til flere..

Regnskap gjøres gjennom Atella Regnskap AS, som er et autorisert regnskapsførerselskap.

Ingrid Folvik

Autorisert regnskapsfører

E: Ingrid.folvik@atella.org

Linkedin: Ingrid Folvik

T: +47 934 13 783

Håkon Steinbakk

CTO for hire

E: haakon.steinbakk@atella.org

Linkedin: Håkon Steinbakk

T: +47 950 82 962

Alexandra Waag Martinsen

Elise Hildrum

Regnskapsmedarbeider

E: elise.hildrum@atella.org