Tjenester


Vi kan hjelpe deg med:

  • Regnskapsføring

  • Lønn

  • Fakturering

  • Offentlig rapportering (Skattemelding, mva og arbeidsgiveravgift)

  • Rådgivning på økonomi, skatt og lønn

  • Stiftelse av selskap

  • Avvikling av selskap

  • Kundeservice

  • Admin oppgaver